» Özel Sağlık Sigortası
» Evde Bakım Hizmeti
» Yeni Hayatlara Merhaba
» Yurt İçi Acil Yardım
» Uluslararası Acil Yardım
» Anlaşmalı Kurumlar
» Seyahat Sağlık Sigortası
» Artı Sağlık Sigortası
» Standart Sağlık Sigortas
» Sigorta Danışman Hizmeti
 Standart Saglik Sigortasi

İki farklı plan seçeneği ile temel teminatları en iyi fiyata satın almak isteyen kişilere yönelik olarak tasarlanmıştır.

KİMLER STANDART SAĞLIK SİGORTASI YAPTIRABİLİR ?

18-60 yaş arası ciddi bir sağlık problemi olmayan herkes bu sigortadan yararlanabilir. 18 yaşından küçükler bir yakınları ile sigortalanabilir. Ayrıca 25 yaşından küçük evlenmemiş çocuklar da aile poliçesi kapsamına alınabilir. 60 yaşından önce sigortalanan bir kişinin sigortası ömür boyu devam ettirilebilir. Groupama Standart Sağlık Sigortası'nın primleri seçilen plana, yaşa ve cinsiyete göre değişmektedir.


STANDART SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ AYRINTILAR


1. GROUPAMA SİGORTA A.Ş. STANDART SAĞLIK SİGORTASI
TEMİNAT TABLOSU


PLAN 1  Yukarı


TEMİNATLAR KAPSAMI LİMİTLER Doğrudan Ödemeli Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu Katılım Payı ** Anlaşmasız Sağlık Kuruluşu Katılım Payı **
1) YATARAK TEŞHİS TEDAVİ (Ameliyat, radyoterapi, kemoterapi,dializ v.b.)   LİMİTSİZ YOK 20%
2) HASTANE ODA - REFAKATÇİ GÜNLÜK Standart Tek Kişilik  Oda Ücreti YOK 20%
3) YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ GÜNLÜK Yoğun Bakım Ünitesi Ücreti YOK 20%
4) TRAFİK KAZASI SONRASI ACİL DİŞ TEDAVİSİ YILLIK * 385 YOK 20%
5) SUNİ UZUV VE PROTEZ TEMİNATI  YILLIK * 7.700 YOK 20%
6) YARDIMCI TIBBİ MALZEME YILLIK * 550 YOK 20%
7) YATARAK REHABİLİTASYON YILLIK * 2.000 YOK 20%
8) ACİL AYAKTA TEDAVİ   *** YILLIK * 1.500 20% 20%
9) YURT İÇİ ACİL YARDIM VE TIBBİ DANIŞMANLIK **** KAPSAM DAHİLİNDEDİR.

TEMİNAT LİMİTLERİ   TL CİNSİNDENDİR.
TEMİNATLAR TÜRKİYE SINIRLARI İÇİNDE GEÇERLİDİR.


 *  Bir yıldan kısa süreli sigortalarda, teminatlar poliçe başlangıç-bitiş tarihleri arasında geçerlidir. 
 ** a-) Sigortalı katılımı olmayan teminatlarda, ilgili teminat için ödenecek azami tazminat tutarı, teminat limitine eşittir. 
b-) Sigortalı katılımı olan teminatlarda, ilgili teminat kapsamında ödenecek azami tazminat tutarı, uygulanan esaslar dahilinde
teminat limitinden sigortalı katılım payı düşüldükten sonra kalan meblağa eşittir. Bu teminat, sadece özel şartlar
 *** Madde 2u'da belirtilen acil durumlardaki ayakta tedavilerde geçerlidir. 
 **** Bu teminatın kapsamı "Yurt İçi Acil Yardım ve Tıbbi Danışmanlık Hizmeti / Madde 17"de belirtilmiştir. 


PLAN 2  Yukarı
 

TEMİNATLAR KAPSAMI LİMİTLER Doğrudan Ödemeli Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu Katılım Payı ** Anlaşmasız Sağlık Kuruluşu Katılım Payı **
1) YATARAK TEŞHİS TEDAVİ (Ameliyat, radyoterapi, kemoterapi,dializ v.b.)   LİMİTSİZ YOK 20%
2) HASTANE ODA - REFAKATÇİ GÜNLÜK Standart Tek Kişilik Oda Ücreti YOK 20%
3) YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ GÜNLÜK Yoğun Bakım Ünitesi Ücreti YOK 20%
4) TRAFİK KAZASI SONRASI ACİL DİŞ TEDAVİSİ YILLIK * 665 YOK 20%
5) SUNİ UZUV VE PROTEZ TEMİNATI YILLIK * 7.700 YOK 20%
6) YARDIMCI TIBBİ MALZEME YILLIK * 550 YOK 20%
7) YATARAK REHABİLİTASYON YILLIK * 2.000 YOK 20%
8) AYAKTA DOKTOR MUAYENE VE  İLAÇ YILLIK * 750 20% 40%***
9) AYAKTA TANI YILLIK * 500 20% 40%
10) AYAKTA İLERİ TANI YILLIK * 1.000 20% 40%
11) AYAKTA FİZİK TEDAVİ YILLIK * 1.000 20% 40%
12) KÜÇÜK MÜDAHALE YILLIK * 1.500 20% 40%
13) TAMAMLAYICI AYAKTA TEDAVİ ****   7.500 TL ÜSTÜ LİMİTSİZ YOK 20%
14) YURT İÇİ ACİL YARDIM VE TIBBİ DANIŞMANLIK ***** KAPSAM DAHİLİNDEDİR.

TEMİNAT LİMİTLERİ   TL CİNSİNDENDİR.
TEMİNATLAR TÜRKİYE SINIRLARI İÇİNDE GEÇERLİDİR.

Bir yıldan kısa süreli sigortalarda, teminatlar poliçe başlangıç-bitiş tarihleri arasında geçerlidir. 
 ** a-) Sigortalı katılımı olmayan teminatlarda, ilgili teminat için ödenecek azami tazminat tutarı, teminat limitine eşittir. 
b-) Sigortalı katılımı olan teminatlarda, ilgili teminat kapsamında ödenecek azami tazminat tutarı, uygulanan esaslar dahilinde
teminat limitinden sigortalı katılım payı düşüldükten sonra kalan meblağa eşittir. Bu teminat, sadece özel şartlar
 *** Anlaşmasız eczanelerde katılım payı % 20 olarak uygulanacaktır.
 **** Bu teminat kapsamına giren harcamalar toplamının 7.500 TL muafiyet tutarını aşması halinde teminat başlamaktadır. 
 ***** Bu teminatın kapsamı "Yurt İçi Acil Yardım ve Tıbbi Danışmanlık Hizmeti / Madde 17"de belirtilmiştir.

2. Standart Sağlık Sigortası Özel ve Genel Şartları
izmir rent a car