» Özel Sağlık Sigortası
» Evde Bakım Hizmeti
» Yeni Hayatlara Merhaba
» Yurt İçi Acil Yardım
» Uluslararası Acil Yardım
» Anlaşmalı Kurumlar
» Seyahat Sağlık Sigortası
» Artı Sağlık Sigortası
» Standart Sağlık Sigortas
» Sigorta Danışman Hizmeti
 Arti Saglik Sigortasi

Artı Sağlık Sigortası yüksek sağlık masraflarıyla karşılaşma riskine karşılık düşük primlerle güvence veren sağlık sigortası ürünüdür.
Artı Sağlık Sigortası Cerrahi Tedavi (Ameliyat) Teminatını kapsamaktadır. Bu teminat kapsamında sigortalının yıl içinde gerçekleşen ameliyat, oda, yemek, refakatçı ve yoğun bakım masrafları 50.000 TL’ye kadar ödenecektir.

KİMLER ARTI SAĞLIK SİGORTASI YAPTIRABİLİR ?

9-50 yaş arası ciddi bir sağlık problemi olmayan herkes bu sigortadan yararlanabilir. 50 yaşından önce sigortalanan bir kişinin sigortası 64 yaşına kadar devam ettirilebilir. Sigorta Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geçerlidir.

ARTI SAĞLIK SİGORTASI İLE İLGİLİ AYRINTILAR

1. Teminat Tablosu

TEMİNATLAR LİMİTLER KAPSAMI SİGORTALI KATILIM PAYI MUAFİYET
1) CERRAHİ TEDAVİ TEMİNATI 50.000 YILLIK ** YOK* Artı Sağlık Sigortası Özel Şartlarında Belirtilen Sağlık Kuruluşları : 2.000**** Diğer Sağlık Kuruluşlarında : 1.000****
AMELİYAT
ODA / YEMEK /REFAKATÇI***
YOĞUN BAKIM***
2) IPA YURT İÇİ ACİL YARDIM VE TIBBİ DANIŞMANLIK KAPSAM DAHİLİNDEDİR.


TEMİNAT LİMİTLERİ TL CİNSİNDENDİR.


* İlgili teminat için ödenecek azami tazminat tutarı, teminat limitine eşittir.
** Bir yıldan kısa süreli sigortalarda, teminatlar poliçe başlangıç - bitiş tarihleri arasında geçerlidir.
*** Oda / Yemek / Refakatçı ve yoğun bakım masrafları cerrahi tedavi teminatı kapsamındaki tedavilerde karşılanır.
**** Sigortalının cerrahi tedavi teminatı kapsamındaki aynı seansta, aynı kesi ile yapılan ameliyatlarda toplam masraf tutarının 1.000-TL.’ye (belirtilen anlaşmalı kurumlarda 2.000-’ TL’ye) kadar olması veya aynı seansta farklı kesiler ile yapılan ameliyatlarda her bir ameliyat tutarının 1.000-TL’ye (belirtilen anlaşmalı kurumlarda 2.000-’TL’ye) kadar olması durumunda masraflar karşılanmayacaktır. Yukarıda belirtilen koşullarda oluşan masrafların, 1.000 TL ‘yi (belirtilen anlaşmalı kurumlarda 2.000 TL’yi) geçmesi halinde, 1.000 TL üzerinde (belirtilen anlaşmalı kurumlarda 2.000 TL üzerinde) kalan kısım, poliçede yazılı limit muafiyet ve uygulamalar dahilinde karşılanacaktır


2. Artı Sağlık Sigortası Özel ve Genel Şartları
izmir rent a car