» Özel Sağlık Sigortası
» Evde Bakım Hizmeti
» Yeni Hayatlara Merhaba
» Yurt İçi Acil Yardım
» Uluslararası Acil Yardım
» Anlaşmalı Kurumlar
» Seyahat Sağlık Sigortası
» Artı Sağlık Sigortası
» Standart Sağlık Sigortas
» Sigorta Danışman Hizmeti
 Seyahat Saglik Sigortasi

Groupama Seyahat Sağlık Sigortası Nedir?
Sigortalının yurtdışı seyahati esnasında aniden hastalanması ya da bir kaza sonucunda yaralanması nedeniyle doğabilecek ayakta ya da yatarak yapılan tedavi masraflarını ve assistance hizmetlerini poliçede belirtilen limit ve koşullarda karşılayan bir sigorta poliçesidir. Groupama Seyahat Sağlık Sigortası, Türkiye’de ikamet eden ve yurt dışına tatil vb. amaçlarla seyahat etmek üzere çıkan kişileri, yurt dışında bulundukları süre içinde sigorta kapsamı altına alır. Seyahat Sağlık Sigortası’na ek olarak isteğe bağlı olarak ferdi kaza sigortası ile ölüm ve daimi sakatlık riskleri de güvence altına alınabilir. 

Sigorta Süresi :

Poliçede belirtilen coğrafi sınırlar içerisinde seyahat edilecek ülkenin gümrüğünden giriş yapılması ile başlar, seyahat bitiminde Türkiye gümrüğüne girişle veya sigorta bitiş tarihinde sona erer. Süresi üç ayı aşan poliçelerde teminatlar, seyahat edilen coğrafi sınırlar içerisinde azami 92 gün süre ile geçerlidir.

Sigortanın Geçerli Olduğu Bölgeler:
İki ayrı bölge seçeneği bulunmaktadır :
1. Bölge : ABD, Kanada, Japonya hariç tüm Dünya.
2. Bölge : Tüm Dünya

Maksimum Teminat Tutarı Nedir?
Sigorta süresi içinde sigortalının sağlık harcamaları ile ilgili olarak talep edebileceği maksimum tutar 30.000 €’dur. Poliçede belirlenen bu limit, poliçede adı geçen her bir sigortalı için geçerlidir. Hasar ödemelerinde herhangi bir muafiyet uygulanmayacaktır.

Teminatlar Nelerdir?
Tıbbi bilgi ve danışmanlık,
Tıbbi tedavi teminatı,
Tıbbi nakil (Hastaneye nakil, bir hastaneden diğerine nakil),
Tedavi sonrası ikametgaha geri dönüşün sağlanması,
Sigortalının cenazesinin tıbbi şartlara uygun nakli,
Sigortalının vefatı halinde aile fertlerinin dönüşü,
Ülkeye öngörülmeyen dönüş,
Acil mesajların iletilmesi,
İdari asistans,
Kayıp bagajın bulunması ve ulaştırılması,
Hukuki yardım,
Ferdi Kaza Sigortası Teminatları :
Kaza sonucu ölüm ve daimi sakatlık
Daha detaylı bilgi almak için 444 0 999 numaralı Çağrı Merkezi’mizi arayabilirsiniz, 

izmir rent a car